Náš tým

rohlikova

Lucie Rohlíková působí na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické a na Odboru celoživotního vzdělávání na Západočeské univerzitě v Plzni a zároveň spolupracuje v roli mentorky a konzultantky pro využití technologií ve vzdělávání s řadou škol a vzdělávacích institucí.  Dlouhodobě se věnuje distančnímu vzdělávání a e-learningu. Je autorkou e-learningových kurzů a několika publikací. Je spoluautorkou interaktivní učebnice Hudební výchova 6 – 7 a knih Učíme se s tabletem a Vyučovací metody na vysoké škole.

lrohlik@kvd.zcu.cz, tel.: +420 604 115 360

 

 

vejvodova

Jana Vejvodová má bohaté zkušenosti s využitím technologií ve výuce, proškolila v této oblasti mnoho studentů, učitelů i akademických pracovníků.  Působí na katedře českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, kromě oborové didaktiky vyučuje i disciplínu ICT v předmětu český jazyk a literatura.  Je autorkou i tutorkou řady on-line kurzů. Při překladu Padagogy Wheel  jí byly oporou  lingvistika a didaktika, dva obory, kterým věnovala celou svou profesní kariéru. Je spoluautorkou knihy Vyučovací metody na vysoké škole.

vejvod@kcj.zcu.cz

 

rohlik1

Ondřej Rohlík je softwarový inženýr, který působí na katedře informatiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Zajímá se o tvorbu uživatelského rozhraní, rozvoj internetových aplikací a m-learning.  Padagogy wheel vnímá jako praktickou pomůcku pro učitele na všech typech škol, která může rozšířit množství aktivit, které lze realizovat s tablety ve výuce.

rohlik@kiv.zcu.cz

 

 

m_pradeMartin Prade je učitelem informatiky a fyziky na základní škole a zároveň studentem Západočeské univerzity v Plzni. Aktivně se zapojuje do rozvoje aktivit ICT ve vzdělávání a průběžně na svém webu martinprade.cz sdílí s českou komunitou nápady, jak efektivně využít iPad ve třídě. Zaměřuje se na aplikace na platformě iOS a využívá Padagogy Wheel jak ve své práci, tak ve svém výzkumu. Je autorem infografik o využití iPadů ve vzdělávání.

martin.prade@gmail.com

 

 

Linda04

Linda Pospíšilová působí na katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické na Západočeské univerzitě v Plzni jako externí doktorandka a zároveň se věnuje výuce odborného a akademického jazyka v bakalářském, magisterském a doktorském studiu na Univerzitě Pardubice. Dlouhodobě se věnuje e-learningu a působí jako propagátorka využití ePortfolia Mahara ve výuce. Výzkumně se zaměřuje na autonomii, stanovování cílů a informální učení jazyků s podporou ePortfolia. Je autorkou oceněných  e-learningových kurzů a několika publikací.

lindap@kvd.zcu.cz, tel.: +420 606 244 633