ADE & APD setkání

V pátek 10. března 2017 proběhlo na ZŠ Livingston v Čakovicích ADE & APD setkání, které se uskutečnilo zejména díky Petrovi Márovi. Velký díky, Petře!

Ve velmi přátelské atmosféře každý z účastníků představil ostatním, co ho baví, na čem pracuje, z čeho má radost. Libor Klubal vytvořil v Padletu nástěnku , na které si můžete přečíst, čím nás kdo inspiroval. Nebudu tedy díky tomuto skvělému nápadu psát o každém účastníkovi tohoto úžasného setkání. Pevně věřím, že tato svým způsobem jedinečná akce odstartuje častější setkávání této komunity. Jsem velmi rád, že jsem se mohl tohoto příjemného odpoledne zúčastnit a představit ostatním Padagogy Wheel a mé infografiky.

Martin Prade